CCPA:s sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 26 juli 2023.

Denna integritetspolicy beskriver våra riktlinjer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder era personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten.Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy skapades av TermsFeed CCPA Privacy Policy-mall.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Ord som börjar med en versal har betydelser som definieras under följande villkor.Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med denna integritetspolicy:

 • "Konto" avser ett unikt konto som skapas för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • "Företag", i syfte av CCPA (California Consumer Privacy Act), avser bolaget som den juridiska enheten som samlar in konsumenters personuppgifter och bestämmer syftena och medlen för behandlingen av konsumenters personuppgifter, eller för vars räkning sådan information samlas in och som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandlingen av konsumenters personuppgifter, och som bedriver verksamhet i delstaten Kalifornien.

 • "Företaget" (som refereras till som antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) avser The Favoured

 • "Land" avser Danmark.

 • "Konsument", i syfte av CCPA (California Consumer Privacy Act), avser en fysisk person som är bosatt i Kalifornien.En invånare, enligt definitionen i lagen, inkluderar (1) varje individ som befinner sig i USA av annan anledning än för ett tillfälligt eller övergående ändamål, samt (2) varje individ som är bosatt i USA men befinner sig utanför USA i ett tillfälligt eller övergående syfte.

 • "Cookies" är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats, och innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen bland många användningsområden.

 • "Personuppgiftsansvarig", i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), avser Företaget som den juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftena med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 • "Enhet" avser varje enhet som kan få tillgång till tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.

 • "Do Not Track" (DNT) är ett koncept som främjats av amerikanska tillsynsmyndigheter, särskilt den amerikanska Federal Trade Commission (FTC), för att internetbranschen ska utveckla och implementera en mekanism som möjliggör för internetanvändare att kontrollera spårningen av deras onlineaktiviteter över olika webbplatser.

 • "Personuppgifter" är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

  För syftena med CCPA avses med personuppgifter all information som identifierar, relaterar till, beskriver eller kan kopplas till, eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till dig.

 • "Försäljning", i syfte av CCPA (California Consumer Privacy Act), innebär att sälja, hyra ut, frisläppa, avslöja, sprida, tillgängliggöra, överföra eller på annat sätt kommunicera muntligt, skriftligt eller via elektroniska eller andra medel, en konsumentens personliga information till ett annat företag eller en tredje part mot monetär ersättning eller annan värdefull övervägelse.

 • "Tjänst" avser webbplatsen.

 • "Tjänsteleverantör" avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av företaget.Det avser tredjepartsföretag eller individer som anlitas av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

 • "Användardata" avser data som samlas in automatiskt, antingen genererad genom användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

 • "Webbplats" avser The Favoured, tillgänglig från https://thefavoured.dk

 • "Du" avser den individ som får tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet för vars räkning individen får tillgång till eller använder tjänsten, såsom tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personuppgifter

Under användningen av Vår Tjänst kan det hända att Vi ber Dig att tillhandahålla viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera Dig.Personuppgifter kan innefatta, men är inte begränsade till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, Stat, Provins, Postnummer, Stad

 • Användardata

Användardata

Användardata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användardata kan innefatta information såsom din enhets Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor av vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet, kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, typ av mobil enhet du använder, ditt mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Information kan även samlas in som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

Sporningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att övervaka aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information.De spårningsteknologier som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst. Teknologierna vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarkakor. En kaka är en liten fil som placeras på din enhet.Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att ange när en cookie skickas.Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att vissa delar av vår tjänst inte kommer att vara tillgängliga för dig.Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att de nekar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer kända som webb-beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och en-pixels gifs) som möjliggör för företaget att till exempel räkna användare som besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbstatistik (till exempel för att registrera populariteten hos en viss sektion och verifiera systemets och serverns integritet).

Kakor kan vara "permanenta" eller "sessionskakor".Persistenta cookies kvarstår på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / Grundläggande cookies

  Typ: Sessionskakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra användning av vissa av dess funktioner.De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton.Utan dessa cookies kan inte de tjänster du har begärt tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dessa tjänster till dig.

 • Policy för cookies / Godkännande av cookies

  Typ: Beständiga kakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionalitetskakor

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa kakor möjliggör för oss att komma ihåg val som du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att erbjuda Dig en mer personlig upplevelse och för att undvika att Du behöver ange dina preferenser varje gång Du använder webbplatsen.

 • Spårnings- och prestandakakor

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Tredje part

  Syfte: Dessa cookies används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa cookies kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare.Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis kopplas till en pseudonym identifierare som är associerad med enheten du använder för att besöka webbplatsen. Dessa cookies kan även användas för att testa nya sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om de cookies vi använder och dina valmöjligheter gällande cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy eller avsnittet om cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten.De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För utförandet av ett avtal: utvecklingen, efterlevnaden och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, såsom push-notiser från mobilapplikationer gällande uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktionaliteter, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att tillhandahålla Dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar de som du redan har köpt eller förfrågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: För att ta emot och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Er information kan användas för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, vare sig det sker som en löpande verksamhet eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som vi innehar om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Er information kan användas för andra syften, såsom dataanalys, identifiering av användartrender, bedömning av våra kampanjers effektivitet samt för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och er upplevelse.

Din personliga information kan komma att delas i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Er personliga information kan delas med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för betalningshantering, för att kontakta Er.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra Er personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av Vårt företag till ett annat företag.
 • Med våra filialer: Din information kan komma att delas med våra filialer, varvid vi kommer att kräva att dessa filialer respekterar denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, samriskföretag eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Er information kan komma att delas med våra affärspartners för att kunna erbjuda Er vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar på offentliga platser med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan även distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda era personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla era uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

Företaget kommer även att behålla användardata för interna analyssyften.Användardata behålls vanligtvis under en kortare period, såvida inte dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Er information, inklusive personuppgifter, behandlas vid företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen befinner sig.Det innebär att denna information kan överföras till och underhållas på datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de lagar som gäller i din jurisdiktion.

Genom att samtycka till denna integritetspolicy och sedan skicka informationen, godkänner du överföringen av densamma.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om Företaget är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan Dina personuppgifter komma att överföras.Meddelande kommer att ges innan Dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättshållning

I vissa fall kan Företaget vara tvunget att lämna ut Dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäran från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i den uppriktiga övertygelsen att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följ en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter och egendom
 • Förebygg eller utred potentiella oegentligheter i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerheten för dina personuppgifter

Säkerheten för Era personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker.Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter

Tjänsteleverantörerna vi använder kan ha tillgång till dina personuppgifter.Dessa tredjepartsleverantörer samlar in, lagrar, använder, bearbetar och överför information om Din aktivitet på Vår Tjänst i enlighet med sina sekretesspolicyer.

Analys

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

E-postmarknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att användas för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig.Det är möjligt att avstå från att ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna som tillhandahålls i varje e-post vi skickar, eller genom att kontakta oss.

CCPA-integritet

Detta avsnitt om integritetsmeddelande för invånare i Kalifornien kompletterar informationen i vår integritetspolicy och gäller enbart för alla besökare, användare och andra som är bosatta i delstaten Kalifornien.

Kategorier av insamlad personlig information

Information samlas in som identifierar, relaterar till, beskriver, refererar till, kan kopplas till, eller rimligen kan kopplas, direkt eller indirekt, till en specifik konsument eller enhet.Följande är en lista över kategorier av personuppgifter som vi kan ha samlat in eller som kan ha samlats in från invånare i Kalifornien under de senaste tolv (12) månaderna.

Observera att de kategorier och exempel som anges i listan nedan är de som definieras i CCPA.Detta innebär inte att alla exempel på den kategorin av personuppgifter faktiskt samlades in av oss, men återspeglar vår uppriktiga övertygelse, efter bästa förmåga, att viss information från den tillämpliga kategorin kan ha samlats in och eventuellt har samlats in.Till exempel skulle vissa kategorier av personlig information endast samlas in om Ni direkt tillhandahöll sådan personlig information till Oss.

 • Kategori A: Identifierare.

  Exempel: Ett riktigt namn, alias, postadress, unikt personligt identifieringsnummer, online-identifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn, körkortsnummer, passnummer eller andra liknande identifierare.

  Insamlad: Ja.

 • Kategori B: Personuppgiftskategorier som listas i den kaliforniska lagen om kundregister (Cal.Civ.Kod § 1798.80(e).

  Exempel: Ett namn, signatur, personnummer, fysiska egenskaper eller beskrivning, adress, telefonnummer, passnummer, körkort eller statligt identitetskortnummer, försäkringsnummer, utbildning, anställning, anställningshistorik, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan ekonomisk information, medicinsk information eller information om sjukförsäkring. Viss personlig information i denna kategori kan överlappa med andra kategorier.

  Insamlad: Ja.

 • Kategori C: Skyddade klassificeringskännetecken enligt kalifornisk eller federal lag.

  Exempel: Ålder (40 år eller äldre), ras, hudfärg, härkomst, nationellt ursprung, medborgarskap, religion eller trosuppfattning, civilstånd, medicinskt tillstånd, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kön (inklusive kön, könsidentitet, könsuttryck, graviditet eller förlossning och relaterade medicinska tillstånd), sexuell läggning, veteran- eller militärstatus, genetisk information (inklusive familjär genetisk information).

  Insamlad: Nej.

 • Kategori D: Kommersiell information.

  Exempel: Uppgifter och historik över köpta eller övervägda produkter eller tjänster.

  Insamlad: Ja.

 • Kategori E: Biometrisk information.

  Exempel: Genetiska, fysiologiska, beteendemässiga och biologiska egenskaper, eller aktivitetsmönster som används för att extrahera en mall eller annan identifierare eller identifierande information, såsom fingeravtryck, ansiktsavtryck och röstavtryck, iris- eller retinaskanningar, tangenttryckningar, gångstil eller andra fysiska mönster, samt data om sömn, hälsa eller träning.

  Insamlad: Nej.

 • Kategori F: Internet eller annan liknande nätverksaktivitet.

  Exempel: Interaktion med vår tjänst eller annons.

  Insamlad: Ja.

 • Kategori G: Geolokaliseringsdata.

  Exempel: Ungefärlig fysisk plats.

  Insamlad: Nej.

 • Kategori H: Sensorisk data.

  Exempel: Ljud, elektronisk, visuell, termisk, luktmässig eller liknande information.

  Insamlad: Nej.

 • Kategori I: Information relaterad till yrke eller anställning.

  Exempel: Nuvarande eller tidigare arbetslivserfarenhet eller prestandautvärderingar.

  Insamlat: Nej.

 • Kategori J: Information om icke-offentlig utbildning (enligt lagen om familjens utbildningsrättigheter och integritet (20 U.S.C. Avsnitt 1232g, 34 C.F.R. Del 99)).

  Exempel: Utbildningsregister som direkt relaterar till en student och som underhålls av en utbildningsinstitution eller part som agerar på dess vägnar, såsom betyg, utskrifter, klasslistor, studenters scheman, studentkoder, studenters ekonomiska information eller disciplinära studentregister.

  Insamlad: Nej.

 • Kategori K: Slutsatser baserade på annan personlig information.

  Exempel: Profil som speglar en persons preferenser, egenskaper, psykologiska tendenser, benägenheter, beteenden, attityder, intelligens, förmågor och talanger.

  Insamlad: Nej.

Enligt CCPA inkluderar personlig information inte:

 • Allmänt tillgänglig information från offentliga register
 • Avidentifierad eller aggregerad konsumentinformation
 • Information som inte omfattas av CCPA, såsom:
  • Hälsorelaterad eller medicinsk information som omfattas av lagen om överförbarhet och ansvar för hälsoförsäkring från 1996 (HIPAA) och lagen om konfidentialitet för medicinsk information i Kalifornien (CMIA) eller data från kliniska prövningar
  • Personuppgifter som omfattas av vissa sektorspecifika integritetslagar, inklusive lagen om rättvis kreditrapportering (FCRA), Gramm-Leach-Bliley-lagen (GLBA) eller lagen om integritet för finansiell information i Kalifornien (FIPA), samt lagen om skydd av föraruppgifter från 1994

Källor till personlig information

Vi erhåller kategorierna av personuppgifter som listas ovan från följande kategorier av källor:

 • Direkt från dig.Till exempel från de formulär du fyller i på vår tjänst, de preferenser du uttrycker eller tillhandahåller genom vår tjänst, eller från dina köp på vår tjänst.
 • Indirekt från dig.Exempelvis genom att observera Din aktivitet på vår tjänst.
 • Automatiskt från dig.Exempelvis genom cookies som vi eller våra tjänsteleverantörer placerar på din enhet när du navigerar genom vår tjänst.
 • Från tjänsteleverantörer.Till exempel används tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, tredjepartsleverantörer för betalningshantering eller andra tredjepartsleverantörer som vi använder för att tillhandahålla tjänsten till dig.

Användning av personuppgifter för affärsändamål eller kommersiella syften

Vi kan använda eller avslöja personlig information som vi samlar in för "affärsändamål" eller "kommersiella ändamål" (som definieras enligt CCPA), vilket kan inkludera följande exempel:

 • För att driva vår tjänst och tillhandahålla dig vår tjänst.
 • För att ge Dig stöd och svara på Dina förfrågningar, inklusive att undersöka och hantera Dina problem samt övervaka och förbättra vår tjänst.
 • För att uppfylla eller möta anledningen till att du lämnade informationen.Om Ni till exempel delar Era kontaktuppgifter för att ställa en fråga om vår tjänst, kommer vi att använda dessa personuppgifter för att svara på Er förfrågan.Om Ni tillhandahåller Era personuppgifter för att köpa en produkt eller tjänst, kommer dessa uppgifter att användas för att behandla Er betalning och underlätta leveransen.
 • För att svara på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och som krävs enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller statliga föreskrifter.
 • Som beskrivits för dig vid insamling av dina personuppgifter eller enligt vad som i övrigt anges i CCPA.
 • För interna administrativa ändamål och revision.
 • För att upptäcka säkerhetsincidenter och skydda mot skadlig, bedräglig, bedräglig eller olaglig aktivitet, inklusive, vid behov, att åtala de ansvariga för sådana aktiviteter.

Observera att exemplen ovan är avsedda att illustrera och är inte tänkta att vara heltäckande.För mer information om hur denna information används, vänligen se avsnittet "Användning av dina personuppgifter".

Om vi beslutar att samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller använda de insamlade personuppgifterna för väsentligt olika, orelaterade eller oförenliga ändamål kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgifter i affärssyfte eller kommersiellt syfte

Vi kan ha använt eller lämnat ut och kan ha använt eller lämnat ut följande kategorier av personlig information för affärsändamål eller kommersiella syften under de senaste tolv (12) månaderna:

 • Kategori A: Identifierare
 • Kategori B: Personuppgiftskategorier som listas i Californiens lag för kundregister (Cal.Civ.Kod § 1798.80(e)
 • Kategori D: Kommersiell information
 • Kategori F: Internetaktivitet eller liknande nätverksaktivitet

Observera att de kategorier som listas ovan är de som definieras i CCPA.Detta innebär inte att alla exempel på den kategorin av personuppgifter faktiskt har avslöjats, men återspeglar vår uppriktiga övertygelse, efter bästa förmåga, att viss information från den tillämpliga kategorin kan ha och kan ha blivit avslöjad.

När vi avslöjar personlig information i affärssyfte eller kommersiellt syfte, ingår vi ett avtal som beskriver syftet och kräver att mottagaren håller denna personliga information konfidentiell och inte använder den för något annat än att utföra avtalet.

Försäljning av personuppgifter

Enligt CCPA innebär "sälja" och "försäljning" att sälja, hyra ut, släppa, avslöja, sprida, göra tillgänglig, överföra eller på annat sätt kommunicera muntligt, skriftligt eller via elektroniska eller andra medel, en konsumentens personliga information från företaget till en tredje part i utbyte mot värdefull ersättning.Detta innebär att vi kan ha fått någon form av förmån i utbyte mot att dela personlig information, dock inte nödvändigtvis en monetär sådan.

Observera att de kategorier som listas nedan är de som definieras i CCPA.Detta innebär inte att alla exempel på den kategorin av personuppgifter faktiskt såldes, men återspeglar vår uppriktiga övertygelse, efter bästa förmåga, att viss information från den tillämpliga kategorin kan ha delats och eventuellt delats i utbyte mot värde.

Vi kan ha sålt och kan ha sålt under de senaste tolv (12) månaderna följande kategorier av personuppgifter:

 • Kategori A: Identifierare
 • Kategori B: Personuppgiftskategorier som anges i Californiens lag om kundregister (Cal.Civ.Kod § 1798.80(e)
 • Kategori D: Kommersiell information
 • Kategori F: Internetaktivitet eller liknande nätverksaktivitet

Delning av personlig information

Din personliga information som identifierats i ovanstående kategorier kan komma att delas med följande kategorier av tredje parter:

 • Tjänsteleverantörer
 • Betalningshanterare
 • Våra samarbetspartners
 • Våra affärspartners
 • Tredjepartsleverantörer som du eller dina ombud ger oss tillstånd att lämna ut dina personuppgifter till i samband med de produkter eller tjänster vi tillhandahåller dig

Försäljning av personuppgifter för minderåriga under 16 år

Vi samlar inte medvetet in personlig information från minderåriga under 16 år genom vår tjänst, även om vissa tredjepartswebbplatser som vi länkar till kan göra det.Dessa tredjepartswebbplatser har sina egna användarvillkor och integritetspolicyer, och vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och instruera sina barn att aldrig lämna ut information på andra webbplatser utan deras tillstånd.

Vi säljer inte personlig information om konsumenter som vi faktiskt vet är under 16 år, såvida vi inte får ett bekräftande medgivande ("rätten att välja in") antingen från konsumenten som är mellan 13 och 16 år eller från vårdnadshavaren till en konsument som är under 13 år.Konsumenter som samtycker till försäljning av personlig information kan när som helst välja att inte delta i framtida försäljningar.För att utöva rätten att avstå, kan Du (eller Din auktoriserade representant) skicka en begäran till Oss genom att kontakta Oss.

Om Ni har anledning att tro att ett barn under 13 (eller 16) år har lämnat personlig information till Oss, vänligen kontakta Oss med tillräcklig information för att möjliggöra för Oss att radera denna information.

Dina rättigheter enligt CCPA

CCPA ger invånare i Kalifornien särskilda rättigheter när det gäller deras personliga information.Om du är bosatt i Kalifornien har du följande rättigheter:

 • Rätten till underrättelse. Du har rätt att få information om vilka kategorier av personuppgifter som samlas in och syftena med vilka personuppgifterna används.
 • Rätten att begära. Enligt CCPA har Du rätt att begära att Vi lämnar information till Dig om Vår insamling, användning, försäljning, offentliggörande för affärsändamål och delning av personlig information.När Vi har mottagit och bekräftat Er begäran kommer Vi att lämna ut följande till Er:
  • Kategorierna av personuppgifter som vi har samlat in om dig
  • Kategorierna av källor för den personliga information som Vi har samlat in om Dig
  • Vårt affärsmässiga eller kommersiella syfte med att samla in eller sälja denna personliga information
  • Kategorierna av tredje parter med vilka vi delar den personliga informationen
  • De specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig
  • Om vi sålde eller avslöjade Era personuppgifter i affärssyfte, kommer vi att informera Er om:
   • Kategorierna av personuppgifter som sålts
   • Kategorierna av personuppgifter som avslöjas
 • Rätten att säga nej till försäljning av personuppgifter (opt-out). Du har rätt att instruera oss att inte sälja dina personuppgifter.För att skicka en begäran om att avstå, vänligen kontakta oss.
 • Rätten att radera personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, med vissa undantag.När vi har mottagit och bekräftat din begäran kommer vi att radera (och instruera våra tjänsteleverantörer att radera) din personliga information från våra register, såvida inget undantag tillämpas. Vi kan neka Din begäran om radering om det är nödvändigt för Oss eller Våra tjänsteleverantörer att behålla informationen:
  • Slutför transaktionen för vilken vi samlade in personuppgifterna, tillhandahålla en vara eller tjänst som du begärde, vidta åtgärder som rimligen kan förväntas inom ramen för vårt pågående affärsförhållande med dig, eller på annat sätt fullgöra vårt avtal med dig.
  • Identifiera säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, bedräglig, bedräglig, olaglig aktivitet eller åtala de ansvariga för sådana aktiviteter.
  • Felsök produkter för att identifiera och åtgärda fel som påverkar befintlig avsedd funktionalitet.
  • Utöva yttrandefrihet, säkerställ rätten för en annan konsument att utöva sina rättigheter till yttrandefrihet, eller utöva en annan rättighet som lagen tillhandahåller.
  • Följ California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Brottsbalken § 1546 med följande.
  • Delta i offentlig eller vetenskaplig forskning som är granskad av andra forskare, historisk eller statistisk forskning av allmänt intresse som följer alla andra tillämpliga etik- och integritetslagar, när radering av informationen troligen skulle omöjliggöra eller allvarligt försvåra forskningens resultat, om Du tidigare har lämnat ditt informerade samtycke.
  • Aktivera endast interna användningar som rimligtvis överensstämmer med konsumenternas förväntningar baserade på din relation med oss.
  • Följ en laglig skyldighet.
  • Använd den informationen på andra interna och lagliga sätt som är förenliga med sammanhanget där du tillhandahöll den.
 • Rätten att inte bli diskriminerad. Du har rätt att inte bli diskriminerad för att du utövar någon av dina konsumenträttigheter, inklusive genom:
  • Nekande av varor eller tjänster till dig
  • Att ta ut olika priser eller avgifter för varor eller tjänster, inklusive användning av rabatter eller andra förmåner eller tillämpning av påföljder
  • Att tillhandahålla varor eller tjänster av annan kvalitet eller på en annan nivå till dig
  • Det antyds att du kommer att erbjudas ett annat pris eller en annan taxa för varor eller tjänster, eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster

Utöva dina dataskyddsrättigheter enligt CCPA

För att utöva någon av dina rättigheter enligt CCPA, och om du är bosatt i Kalifornien, kan du kontakta oss:

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://thefavoured.dk
 • Genom att skicka ett e-postmeddelande till oss: hello@thefavoured.dk

Endast du eller en person som är registrerad hos Californiens statssekreterare och som du har gett behörighet att agera på ditt vägnar, kan göra en verifierbar begäran gällande din personliga information.

Era begäran till oss måste:

 • Tillhandahåll tillräcklig information som möjliggör för Oss att rimligen verifiera att Du är den person om vilken Vi har samlat in personuppgifter eller en behörig representant
 • Beskriv din förfrågan med tillräcklig detaljnivå så att vi kan förstå, utvärdera och svara på den på ett adekvat sätt

Vi kan inte besvara Er begäran eller tillhandahålla den begärda informationen om vi inte kan:

 • Verifiera din identitet eller behörighet för att göra förfrågan
 • Och bekräfta att den personliga informationen avser Dig

Den begärda informationen kommer att lämnas ut och överlämnas utan kostnad inom 45 dagar från det att Er verifierbara begäran mottagits.Tidsperioden för att tillhandahålla den begärda informationen kan förlängas en gång med ytterligare 45 dagar när det är rimligt nödvändigt och med förvarning.

Alla uppgifter vi lämnar kommer enbart att omfatta de 12 månaderna före mottagandet av den verifierbara begäran.

För förfrågningar om dataportabilitet kommer vi att välja ett format för att tillhandahålla Er personliga information som är lättanvänt och bör möjliggöra för Er att överföra informationen från en enhet till en annan utan hinder.

Sälj inte min personliga information

Du har rätt att välja bort försäljningen av dina personuppgifter.När vi har mottagit och bekräftat en verifierbar konsumentförfrågan från dig kommer vi att upphöra med att sälja din personliga information.För att utöva Din rätt att avstå, vänligen kontakta Oss.

Tjänsteleverantörerna vi samarbetar med (till exempel våra analys- eller reklampartners) kan använda teknik inom tjänsten som säljer personlig information enligt definitionen i CCPA-lagen.Om du önskar att avstå från användningen av din personliga information för reklam baserad på intressen och dessa potentiella försäljningar som definieras enligt CCPA-lagen, kan du göra det genom att följa instruktionerna nedan.

Observera att varje avregistrering är specifik för den webbläsare du använder.Det kan vara nödvändigt att välja bort på varje webbläsare som används.

Webbplats

Du kan välja att inte ta emot anpassade annonser som tillhandahålls av våra tjänsteleverantörer genom att följa våra instruktioner som presenteras på tjänsten:

Att välja bort kommer att placera en cookie på din dator som är unik för den webbläsare du använder för att välja bort.Om du byter webbläsare eller raderar de cookies som sparats av din webbläsare, kommer du att behöva avregistrera dig igen.

Mobila enheter

Din mobila enhet kan ge dig möjligheten att välja bort användningen av information om de appar du använder för att kunna visa annonser som är riktade efter dina intressen:

 • "Välj bort intressebaserade annonser" eller "Välj bort anpassning av annonser" på Android-enheter
 • "Begränsa annonsövervakning" på iOS-enheter

Samlingen av platsinformation från din mobila enhet kan även stoppas genom att ändra inställningarna på din mobila enhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år.Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år.Om Ni är förälder eller vårdnadshavare och är medvetna om att Ert barn har lämnat personuppgifter till Oss, vänligen kontakta Oss.Om det uppdagas att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av målsmans samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort dessa uppgifter från våra servrar.

Om det krävs att vi förlitar oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla Din information och Ditt land kräver samtycke från en förälder, kan det vara nödvändigt att vi inhämtar Dina föräldrars samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss.Om du klickar på en länk till en tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats.Vi rekommenderar starkt att Ni granskar sekretesspolicyn för varje webbplats Ni besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på några tredjepartswebbplatser eller -tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då. Eventuella ändringar kommer att meddelas genom att den nya integritetspolicyn publiceras på denna sida.

Vi kommer att informera Er via e-post och/eller genom ett tydligt meddelande på Vår Tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.

Det rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar.Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://thefavoured.dk
 • Genom att skicka ett e-postmeddelande till oss: hello@thefavoured.dk
Woman wearing cedar 90s slip dress

Siden Tvätt

Silk Laundry styrs av principerna från dess grundare och kreativa chef, Katie Kolodinski.Genom att använda sin intuition utforskar hon skärningspunkten mellan lyx, medvetet leverne och filantropi.
I frontlinjen för designprocessen står kvalitet och omsorg — varje del bibehåller principen om att motstå tidens trender.Genom att utveckla en innovativ kollektion av klassiska silhuetter, avsedda att bäras omväxlande, strävar Silk Laundry efter att komplettera redan etablerade garderober runt om i världen.
Se sortimentet av SL

Hansel från Basel

Konstnären och designern Hannah Byun från Los Angeles grundade Hansel from Basel år 2007 för att tillföra nödvändig krydda och inspiration till vardagliga benkläder.
Med varje kollektion strävar vi efter att utforska och lyfta fram texturer, material och silhuetter, alltid med en gnutta lekfullhet.
Förutom vårt kreativa etos arbetar vi kontinuerligt för att vara mer hållbara, målmedvetna och lekfulla.
Vi producerar lokalt och globalt och har sökt upp de bästa småskaliga producenterna och hantverkarna som delar våra värderingar för skickligt tillverkade och kvalitetsdrivna produkter.
Se sortimentet från HfB

Le Bon Shoppe

En vinterkväll, i en liten lägenhet i konstdistriktet i Los Angeles, föddes Le Bon Shoppe under god mat och samtal mellan gamla vänner.Vi träffades när vi arbetade tillsammans och har många års erfarenhet inom modebranschen. Liknande Daft Punk, Sia och Banksy, håller vi oss borta från rampljuset och låter våra skapelser stå i centrum.
Le Bon Shoppe betyder bokstavligen 'Den Goda Butiken'.Och som namnet antyder, är Le Bon Shoppe avsett att vara en komplett butik med bra produkter som får dig att se bra ut och må bra.
Kärnan i att skapa Le Bon Shoppe var och är fortfarande att skapa de där vardagliga plaggen som verkar så enkla och lätta att bära men som är svåra att hitta!Från den perfekta strumpan till den perfekta t-shirten, alla våra plagg är tidlösa basartiklar som blir en del av din uniform. Erbjudna i det vackraste utbudet av prismatiska färger och de bekvämaste tygerna, är vi hängivna åt att endast producera produkter som ger dig ren glädje.
Se Kontex-sortimentet

NISHIGUCHI KUTSUSHITA

NISHIGUCHI KUTSUSHITA är ett japanskt strumpföretag grundat 1950. Vi är engagerade i att skapa produkter som erbjuder oöverträffat värde för våra kunder.Under vårt koncept "gör din dag extraordinär".Vi är noggranna med att endast välja material av högsta kvalitet, sofistikerade designer och stickmönster, allt till rimliga priser.
Vi är stolta över vår långa historia som utgör grunden för tillverkningen av våra högkvalitativa och tidlösa produkter.

Visa NS-sortimentet

Värde är nyckeln till tema för onlinebutik

Mjuka för huden och snälla mot miljön tillverkas Kontex handdukar i Imabari, Japan, med århundraden gamla tekniker, precis som de har gjort sedan företaget grundades 1934.Varje handduk är tillverkad av fin, plaggkvalitativ tråd som varsamt vävs på traditionella låghastighetsvävstolar för att uppnå en oöverträffad mjukhet, varefter den tvättas i snösmältning från sluttningarna på Mt. Ishizuchi.Slutresultatet är en handduk som är otroligt absorberande, förvånansvärt kompakt och fri från orenheter - en idealisk tillägg till varje hushåll.
Se Kontex-sortimentet

Dammann Frères

Dammann Frères är ett av de äldsta tevarumärkena i Frankrike.Det var det första franska företaget som marknadsförde te år 1692. Vid den tiden var det ingen annan än Ludvig XIV, mer känd som Solkungen, som beviljade herr Françoise Dammann exklusiv licens att sälja te i landet.
I århundraden har detta anspråkslösa företag aldrig upphört att gå framåt, drivet av en familjs passion vars expertis inom te har förts vidare i tre generationer.Dammann Frères har blivit en teinstitution med ett rykte om excellens över hela världen.
Visa DF-serien