PIPEDA:s sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 26 juli 2023.

Denna integritetspolicy beskriver Våra riktlinjer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av Din information när Du använder Tjänsten och informerar Dig om Dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar Dig.

Dina personuppgifter används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten.Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy skapades med hjälp av TermsFeed PIPEDA Privacy Policy Template.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Ord som börjar med en versal har betydelser som definieras under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med denna integritetspolicy:

 • "Konto" avser ett unikt konto som skapas för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • "Företaget" (som refereras till som antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) avser The Favoured

 • "Land" avser Danmark.

 • "Cookies" är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats, och innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen bland många användningsområden.

 • "Enhet" avser varje enhet som kan få tillgång till tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.

 • "Personuppgifter" är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

 • "Tjänst" avser webbplatsen.

 • "Användardata" avser data som samlas in automatiskt, antingen genererad genom användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

 • "Webbplats" avser The Favoured, tillgänglig från https://thefavoured.dk

 • "Du" avser den individ som får tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet för vars räkning individen får tillgång till eller använder tjänsten, såsom tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personuppgifter

Under användningen av Vår Tjänst kan det hända att Vi ber Dig att tillhandahålla viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera Dig.Personuppgifter kan innefatta, men är inte begränsade till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, stat, provins, postnummer, stad

 • Användardata

Användardata

Användardata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användardata kan innefatta information såsom din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor av vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet, kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Information kan även samlas in som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

Sporningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att följa aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. De spårningsteknologier som används är beaconer, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst.Teknologierna vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarkakor. En kaka är en liten fil som placeras på din enhet.Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att ange när en cookie skickas.Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att de nekar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer kända som webb-beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och en-pixels gifs) som möjliggör för företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbstatistik (till exempel för att registrera populariteten hos en viss sektion och verifiera systemets och serverns integritet).

Kakor kan vara "permanenta" eller "sessionskakor".Persistenta cookies kvarstår på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga / Grundläggande cookies

  Typ: Sessionskakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra användning av vissa av dess funktioner.De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton.Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dessa tjänster till dig.

 • Policy för cookies / Godkännande av cookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionalitetskakor

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg val som du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att erbjuda Dig en mer personlig upplevelse och för att undvika att Du behöver ange dina preferenser varje gång Du använder Webbplatsen.

 • Spårnings- och prestandakakor

  Typ: Beständiga cookies

  Förvaltas av: Tredje parter

  Syfte: Dessa cookies används för att spåra information om trafik till webbplatsen och hur användare använder webbplatsen. Informationen som samlas in via dessa cookies kan direkt eller indirekt identifiera dig som enskild besökare.Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis kopplas till en pseudonym identifierare som är associerad med enheten du använder för att få tillgång till webbplatsen. Dessa cookies kan även användas för att testa nya sidor, funktioner eller ny funktionalitet på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

För mer information om de cookies vi använder och dina val gällande cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy eller avsnittet om cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten.De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För genomförandet av ett avtal: utvecklingen, efterlevnaden och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, såsom push-notiser från mobilapplikationer gällande uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktionaliteter, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att tillhandahålla Dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar de du redan har köpt eller förfrågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: För att ta emot och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Er information kan användas av oss för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, vare sig det är som en pågående verksamhet eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som vi innehar om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Er information kan användas för andra syften, såsom dataanalys, identifiering av användartrender, bedömning av våra kampanjers effektivitet samt för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och er upplevelse.

Din personliga information kan komma att delas i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Din personliga information kan delas med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för betalningshantering, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra Er personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av Vårt företag till ett annat företag.
 • Med våra filialer: Din information kan komma att delas med våra filialer, varvid vi kommer att kräva att dessa filialer följer denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, samriskföretag eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Er information kan komma att delas med våra affärspartners för att kunna erbjuda Er vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar på offentliga platser med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan även distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Din personliga information kan komma att delas för andra ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.Vi kommer att behålla och använda era personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla era uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

Företaget kommer även att behålla användardata för interna analyssyften.Användardata behålls vanligtvis under en kortare period, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas vid företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen befinner sig.Det innebär att denna information kan överföras till och underhållas på datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Genom att samtycka till denna integritetspolicy och sedan skicka in sådan information, godkänner Ni överföringen.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om Företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan Dina personuppgifter komma att överföras.Meddelande kommer att ges innan Dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsendet

I vissa fall kan Företaget vara tvunget att avslöja Dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i den uppriktiga övertygelsen att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följ en laglig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förebygg eller utred potentiella oegentligheter i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerheten för dina personuppgifter

Säkerheten för Era personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker.Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara metoder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år.Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år.Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss.Om det uppdagas att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av målsmans samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort dessa uppgifter från våra servrar.

Om det krävs samtycke som rättslig grund för behandling av Dina uppgifter och Ditt land kräver föräldrars samtycke, kan det hända att Vi behöver Dina föräldrars samtycke innan Vi samlar in och använder dessa uppgifter.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien (Kaliforniens Shine the Light-lag)

Enligt avsnitt 1798 i Kaliforniens civilrättskod (Kaliforniens Shine the Light-lag) kan Kalifornienbor som har en etablerad affärsrelation med oss begära information en gång om året om delning av deras personuppgifter med tredje parter för dessa parters direkta marknadsföringsändamål.

Om du som är bosatt i Kalifornien önskar begära mer information enligt lagen California Shine the Light, kan du kontakta oss via kontaktinformationen som anges nedan.

Integritetsrättigheter för minderåriga användare i Kalifornien (Kaliforniens lag om affärsverksamhet och yrken, avsnitt 22581)

Kaliforniens lag för näringsliv och yrken, avsnitt 22581, ger invånare i Kalifornien under 18 år som är registrerade användare av webbplatser, tjänster eller applikationer möjligheten att begära och få borttagning av innehåll eller information som de har publicerat offentligt.

Om du önskar att sådana uppgifter tas bort och du är bosatt i Kalifornien, kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Var medveten om att din begäran inte garanterar fullständig eller omfattande borttagning av innehåll eller information som publicerats online och att lagen i vissa fall inte kan tillåta eller kräva borttagning.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss.Om du klickar på en länk till en tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats.Vi rekommenderar starkt att Ni granskar sekretesspolicyn för varje webbplats Ni besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredjepartswebbplatser eller -tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Ni kommer att underrättas om eventuella ändringar genom att den nya integritetspolicyn publiceras på denna sida.

Vi kommer att informera Er via e-post och/eller genom ett tydligt meddelande på Vår Tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.

Det rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar.Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://thefavoured.dk
 • Genom att skicka ett e-postmeddelande till oss: hello@thefavoured.dk
Woman wearing cedar 90s slip dress

Siden Tvätt

Silk Laundry styrs av principerna från dess grundare och kreativa chef, Katie Kolodinski.Genom att använda sin intuition utforskar hon skärningspunkten mellan lyx, medvetet leverne och filantropi.
I frontlinjen för designprocessen står kvalitet och omsorg — varje del bibehåller principen om att motstå tidens trender.Genom att utveckla en innovativ kollektion av klassiska silhuetter, avsedda att bäras omväxlande, strävar Silk Laundry efter att komplettera redan etablerade garderober runt om i världen.
Se sortimentet av SL

Hansel från Basel

Konstnären och designern Hannah Byun från Los Angeles grundade Hansel from Basel år 2007 för att tillföra nödvändig krydda och inspiration till vardagliga benkläder.
Med varje kollektion strävar vi efter att utforska och lyfta fram texturer, material och silhuetter, alltid med en gnutta lekfullhet.
Förutom vårt kreativa etos arbetar vi kontinuerligt för att vara mer hållbara, målmedvetna och lekfulla.
Vi producerar lokalt och globalt och har sökt upp de bästa småskaliga producenterna och hantverkarna som delar våra värderingar för skickligt tillverkade och kvalitetsdrivna produkter.
Se sortimentet från HfB

Le Bon Shoppe

En vinterkväll, i en liten lägenhet i konstdistriktet i Los Angeles, föddes Le Bon Shoppe under god mat och samtal mellan gamla vänner.Vi träffades när vi arbetade tillsammans och har många års erfarenhet inom modebranschen. Liknande Daft Punk, Sia och Banksy, håller vi oss borta från rampljuset och låter våra skapelser stå i centrum.
Le Bon Shoppe betyder bokstavligen 'Den Goda Butiken'.Och som namnet antyder, är Le Bon Shoppe avsett att vara en komplett butik med bra produkter som får dig att se bra ut och må bra.
Kärnan i att skapa Le Bon Shoppe var och är fortfarande att skapa de där vardagliga plaggen som verkar så enkla och lätta att bära men som är svåra att hitta!Från den perfekta strumpan till den perfekta t-shirten, alla våra plagg är tidlösa basartiklar som blir en del av din uniform. Erbjudna i det vackraste utbudet av prismatiska färger och de bekvämaste tygerna, är vi hängivna åt att endast producera produkter som ger dig ren glädje.
Se Kontex-sortimentet

NISHIGUCHI KUTSUSHITA

NISHIGUCHI KUTSUSHITA är ett japanskt strumpföretag grundat 1950. Vi är engagerade i att skapa produkter som erbjuder oöverträffat värde för våra kunder.Under vårt koncept "gör din dag extraordinär".Vi är noggranna med att endast välja material av högsta kvalitet, sofistikerade designer och stickmönster, allt till rimliga priser.
Vi är stolta över vår långa historia som utgör grunden för tillverkningen av våra högkvalitativa och tidlösa produkter.

Visa NS-sortimentet

Värde är nyckeln till tema för onlinebutik

Mjuka för huden och snälla mot miljön tillverkas Kontex handdukar i Imabari, Japan, med århundraden gamla tekniker, precis som de har gjort sedan företaget grundades 1934.Varje handduk är tillverkad av fin, plaggkvalitativ tråd som varsamt vävs på traditionella låghastighetsvävstolar för att uppnå en oöverträffad mjukhet, varefter den tvättas i snösmältning från sluttningarna på Mt. Ishizuchi.Slutresultatet är en handduk som är otroligt absorberande, förvånansvärt kompakt och fri från orenheter - en idealisk tillägg till varje hushåll.
Se Kontex-sortimentet

Dammann Frères

Dammann Frères är ett av de äldsta tevarumärkena i Frankrike.Det var det första franska företaget som marknadsförde te år 1692. Vid den tiden var det ingen annan än Ludvig XIV, mer känd som Solkungen, som beviljade herr Françoise Dammann exklusiv licens att sälja te i landet.
I århundraden har detta anspråkslösa företag aldrig upphört att gå framåt, drivet av en familjs passion vars expertis inom te har förts vidare i tre generationer.Dammann Frères har blivit en teinstitution med ett rykte om excellens över hela världen.
Visa DF-serien